سهامداران این نمادها، هفته ی چهارم اردیبهشت 1403 برای برگزاری مجامع آماده باشند

زمان مطالعه: 4 دقیقه در این گزارش می‌خواهیم به جزئیات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی و نیز مجامع صندوق‌های سرمایه گذاری بپردازیم. کدام شرکت‌ها و صندوق‌ها این هفته مجمع برگزار می‌کنند؟ شرکت‌ها و صندوق های بررسی شده در هفته‌ی پیش رو از تاریخ 29 اردیبهشت ماه تا ...

4 دقیقه
0 دیدگاه
سرآمد نوین
زمان مطالعه: 4 دقیقه

در این گزارش می‌خواهیم به جزئیات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی و نیز مجامع صندوق‌های سرمایه گذاری بپردازیم. کدام شرکت‌ها و صندوق‌ها این هفته مجمع برگزار می‌کنند؟

شرکت‌ها و صندوق های بررسی شده در هفته‌ی پیش رو از تاریخ 29 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه ۱۴۰3 مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده‌‎ خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (صورت‌های مالی سالانه، تعیین سود، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه) تصمیم‌گیری می‌کنند.

مجامع عمومی عادی

نمادتاریخ مجمععنوان و لینک کدال
تکنار 1403/02/29 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع معادن مس تکنار
فجر 1403/02/29 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد امير کبير کاشان
بکهنوج 1403/02/29 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج
واميد 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
دسبحان 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سبحان دارو
گنگين 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان
ساوه 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان ساوه 
فپنتا 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي سپنتا 
دشيري 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيرين دارو 
وآفر 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
سفار 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان فارس
شپلی 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
کارگزاري ايساتيس پويا 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارگزاري ايساتيس پويا
بتهران 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بيمه اتکايي تهران رواک
کدما 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدني دماوند
لوتوس 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان
کازرو 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشيمي کازرون
خفنر 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنر سازي خاور
بهداش 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيميايي بهداش
بهداش 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيميايي بهداش
وملي 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي
مداران 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داده پردازي ايران
ممسني 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشيمي ممسني
زملارد 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير
شاملا 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدني املاح ايران
سيلام 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان ايلام 
سخاش 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان خاش
حاریا 1403/03/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شفام 1403/03/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توليدي و صنعتي گوهر فام 
سدور 1403/03/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان دورود
دزهراوي 1403/03/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي زهراوي 
قاسم 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قاسم ايران 
غشوکو 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شوکو پارس
سآبيک 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان ابيک
کپارس 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کاشي پارس
نماد 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گروه مالي نماد غدير
ما 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بيمه ما
غمينو 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع غذائي مينو شرق
غپينو 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي پارس مينو
ددام 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دارو سازي زاگرس فارمد پارس
ثاژن 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سخت آژند 
سخوز 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان خوزستان 
فاهواز 1403/03/03 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت نورد و لوله اهواز 
سبزوا 1403/03/03 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سيمان لار سبزوار 

مجامع عمومی فوق العاده

نمادتاریخ مجمععنوان و لینک کدال
بکهنوج 1403/02/29 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج
پرديس 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري پرديس 
واميد 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد 
دسبحان 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو 
وآفر 1403/02/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري ارزش آفرينان
لوتوس 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان
کدما 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدني دماوند
شاملا 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدني املاح ايران
سيلام 1403/02/31 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سيمان ايلام 
قاسم 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ايران 
زشريف 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت شريف آباد 
وثخوز 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
کپارس 1403/03/02 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کاشي پارس

مجامع صندوق ها

نماد و لینک کدالتاریخ مجمع
رویش جسورانه 1403/02/29
فولاد بازار 1403/02/29
تجربه مختلط 1403/02/29
جهان سهام 1403/02/29
صایند 1403/02/29
گردشگری ثابت 1403/02/29
گسترش ثابت 1403/02/29
نماد بازار 1403/02/29
نوویرا ثابت 1403/02/29
مهرگان سهام 1403/02/29
کیان بازار 1403/02/29
اوج ثابت 1403/02/29
توسکا 1403/02/29
کاریزما سهام 1403/02/29
نقش جهان بازار 1403/02/29
کمند 1403/02/29
تصمیم بازار 1403/02/29
فارابی ثابت 1403/02/29
دماوند سهام 1403/02/29
تکپاد 1403/02/29
آفاق 1403/02/29
صبا سهام 1403/02/29
لوتوس بازار 1403/02/29
مس بازار 1403/02/29
دیتا 1403/02/29
بازده سهام 1403/02/30
ایساتیس سهام 1403/02/30
گنجینه مهر سهام 1403/02/30
بهگزین بازار 1403/02/30
پارند ثابت 1403/02/30
اندوخته پایدار ثابت 1403/02/30
همیان سهام 1403/02/30
سپهر بازار 1403/02/30
سپهر آتی سهام 1403/02/30
مثقال 1403/02/30
ارزش مسکن 1403/02/30
دی بازار 1403/02/30
امید نیکو 1403/02/31
برکت نیکو 1403/02/31
رایکا 1403/02/31
بازده 1403/02/31
طلا 1403/03/01
بمان 1403/03/01
پتروما 1403/03/02
ارغوان 1403/03/02
سرو 1403/03/02
اکسیر بازار 1403/03/02
کاریس 1403/03/02
انار 1403/03/02
ستارگان صندوق 1403/03/02
بازبیمه 1403/03/02
کاریزما سهام 1403/03/02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *