میزان سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه شرکتهای بورسی و فرابورسی چه میزان سود نقدی به سهامداران پرداخت کردند؟ میزان سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی سود سهامی که به هر سهامدار عادی طی یک دوره زمانی مشخص به ازای هر سهم او پرداخت می شود، سود تقسیمی هر سهم (DPS) Dividend Per Share گفته می‌شود. سود تقسیمی از ...

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
سرآمد نوین
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شرکتهای بورسی و فرابورسی چه میزان سود نقدی به سهامداران پرداخت کردند؟

میزان سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی

سود سهامی که به هر سهامدار عادی طی یک دوره زمانی مشخص به ازای هر سهم او پرداخت می شود، سود تقسیمی هر سهم (DPS) Dividend Per Share گفته می‌شود. سود تقسیمی از تقسیم سود تصویب‌ شده در مجمع برای پرداخت بین سهامداران بر تعداد سهام عادی شرکت به دست می‌آید.

تقسیم سود بالا در مجامع همواره مورد توجه سهامداران قرار داشته است و حائز اهمیت می باشد.

در این گزارش، به تشریح جزئیات سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی از تاریخ شنبه 30 دی ماه الی پنجشنبه 5 بهمن ماه پرداخته ایم.

نمادتاربخ سود نقدیسال مالیسود نقدیآگهی کدال
وبیمه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 100 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=EEpQQQaQQQUPMmKq2DX6G8Pj467A%3d%3d&rt=2&let=2020&ct=0&ft=-1
ثفارس ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 164 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=u2rQQQaQQQo609JlvhJ1fX4KEENg%3d%3d&rt=1&let=2020&ct=0&ft=-1
وایرا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 50 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=fKUSX5h6mk5G77YxAqjxqQ%3d%3d&rt=2&let=20&ct=0&ft=-1
قنقش ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 58 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=dsiO1eikAymr%2bvlye2fvKA%3d%3d&rt=0&let=20&ct=0&ft=-1
ثنظام ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 119 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=mcs3d%2brtzQo2oGzWoQQQaQQQlsEA%3d%3d&rt=1&let=2020&ct=0&ft=-1
سایرا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 200 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=kvBAT2O3rqgNdEu8NU82tA%3d%3d&rt=0&let=2020&ct=0&ft=-1
وکغدیر ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 220 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=g89357KKTx5MHRJcj1Hk0Q%3d%3d&rt=2&let=2020&ct=0&ft=-1
شملی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 540 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=UQQQaQQQETNhswDn6v7PpTWbiQQQaQQQ7Q%3d%3d&rt=0&let=2020&ct=0&ft=-1
وبرق ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 2090 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=TMYjtKw27SxQke1%2bbCMZWQ%3d%3d&rt=2&let=20&ct=0&ft=-1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *