میزان سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه شرکتهای بورسی وفرابورسی چه میزان سود نقدی به سهامداران پرداخت کردند؟ میزان سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی سود سهامی که به هر سهامدار عادی طی یک دوره زمانی مشخص به ازای هر سهم او پرداخت می شود، سود تقسیمی هر سهم (DPS) Dividend Per Share گفته می شود. سود تقسیمی از ...

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
سرآمد نوین
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شرکتهای بورسی وفرابورسی چه میزان سود نقدی به سهامداران پرداخت کردند؟ میزان سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی

سود سهامی که به هر سهامدار عادی طی یک دوره زمانی مشخص به ازای هر سهم او پرداخت می شود، سود تقسیمی هر سهم (DPS) Dividend Per Share گفته می شود. سود تقسیمی از تقسیم سود تصویب‌ شده در مجمع برای پرداخت بین سهامداران بر تعداد سهام عادی شرکت به دست می‌آید. تقسیم سود بالا در مجامع همواره مورد توجه سهامداران قرار داشته است و حائز اهمیت می باشد.

در این گزارش، به تشریح جزئیات سود نقدی سهام همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی از تاریخ پنجشنبه 21 ام دی ماه الی پنجشنبه 28 ام دی ماه پرداخته ایم.

نمادتاریخ سود نقدیسال مالیسود نقدی آگهی کدال
فاراک ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 20 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=qNCH8cLWgTy2QQQaQQQsBHFNEw5A%3d%3d&rt=5&let=2020&ct=0&ft=-1
امین ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 265 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=dx5UYeMG56DN7RKEgOY4sg%3d%3d&rt=9&let=2020&ct=0&ft=-1
بالاس ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 68 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=5ELMZMXNLR3NSdv3tJIRlg%3d%3d&rt=5&let=2020&ct=0&ft=-1
ثجنوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 245 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=dpBIxVsDlcgOIqypFmzf5Q%3d%3d&rt=1&let=20&ct=0&ft=-1
معیار ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 110 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=9QdX9fTmdbsGGa3Io63QQQaQQQ%2bg%3d%3d&rt=2&let=20&ct=0&ft=-1
قشهد ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 820 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=ci218Ee5oT1RbP25BgdVzQ%3d%3d&rt=0&let=2020&ct=0&ft=-1
ورنا ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 55 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=%2bL7mDEo8TAZqnHX%2byB13WQ%3d%3d&rt=2&let=2020&ct=0&ft=-1
چفیبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 2 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=R028wm1L1F5LZktsLUND3w%3d%3d&rt=0&let=20&ct=0&ft=-1
شپارس ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 48 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=HFaCJH94XgE2MoR13lwVcw%3d%3d&rt=0&let=2020&ct=0&ft=-1
شمواد ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 13856 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=mS1YQQQaQQQgpZciBP1U2BkfaplA%3d%3d&rt=0&let=20&ct=0&ft=-1
کیا ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 77 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=7uxfelUClnlvaef74V8rHA%3d%3d&rt=0&let=2020&ct=0&ft=-1
چنوپا ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 192 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=PwCZgfovQUY0Kc9dXuEJfg%3d%3d&rt=0&let=2020&ct=0&ft=-1
حپارسا ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 5700 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=51Nb5AtY8a5rNaY4ibgqnQ%3d%3d&rt=5&let=2020&ct=0&ft=-1
غگل ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 35 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=wsYPcUVi9P3vLHTcHLaySA%3d%3d&rt=0&let=2020&ct=0&ft=-1
اتکام ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 580 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=QJLYT89L2%2bMvUKIHoZpOdw%3d%3d&rt=6&let=2020&ct=0&ft=-1
سغدیر ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 1190 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=zLWk3ft3rwlT7wv9A9P7Lg%3d%3d&rt=2&let=20&ct=0&ft=-1
گکیش ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 10 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=ZExtQQQaQQQ2GnwCFY3HQkGBArsQ%3d%3d&rt=5&let=20&ct=0&ft=-1
نماد ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 156 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=XXYkyI8rfjsTIBPzHdfZMA%3d%3d&rt=2&let=2020&ct=0&ft=-1
پارسان ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 6800 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=TMtQQQaQQQquPXqQvulLY0XhJD%2bg%3d%3d&rt=2&let=20&ct=0&ft=-1
چافست ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 500 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=x5h3r2jlJp1ao5gYz65rMQ%3d%3d&rt=0&let=2020&ct=0&ft=-1
فلامی ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 250 http://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=p1585zyia0%2bImh%2bfSj7vXQ%3d%3d&rt=0&let=20&ct=0&ft=-1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *